Branddetektering

En tidigt upptäckt brand ger goda förutsättningar för att snabbt kunna släcka och begränsa skadeverkningar av en brand. Ett brandförlopp är ofta mycket snabbt och ger på kort tid en kraftig utveckling av hög värme och rökgaser som göra det extremt svårt om inte omöjligt att släcka elden. Ett väl anpassat detekteringssystem tillsammans med en fast släckanläggning ger ett bra skydd.
.
branddetektering

Detektera begynnande brand

Det finns olika sätt att detektera en begynnande brand. De vanligaste typerna av detektorer som förekommer på marknaden är:

• Optiska rökdetektorer av olika typer

• Värme detektorer

• Multidetektorer (optisk och termisk)

• Flamdetektorer (IR och UV)

• Aspirerande rökdetektorer (mycket tidig rökdetektering)

Förutom att välja rätt typ av detektor (rök, värme, etc.) är kunskapen om placering av detektorn också mycket viktig. En högkvalitativ detektor som installerats på fel plats kommer inte att uppnå önskad effekt.

RackTech erbjuder erfarna tekniker för att välja rätt typ av detektor och för att positionera detektorerna korrekt. Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa till!
brandalarm

Brandlarm och brandkontrollsystem

Ett brandlarmsystem tar emot signaler från olika larm, bedömer dessa och utlöser därefter lämplig åtgärd. Ett brett spektrum av olika tekniker kan användas för branddetektering. De vanligaste larmen är rök- och temperaturdetektorer.

Huvudsyftet är alltid att upptäcka brandutbrottet i ett mycket tidigt skede och automatiskt utföra lämpliga åtgärder. När en brand har detekterats, sänds en akustisk eller visuell varningssignal (siren och blinkande ljus). Beroende på systemdesign kan brandkåren också varnas och larm kan gå ut till annan berörd personal.

Certifiering av nationell ackrediterad testmyndighet för konstruktion av brandlarmsystem och kontrollpaneler ger en garanti för rätt funktion. RackTech har också erfarenhet av att utbilda personal för många produkter.

Det finns en mängd olika fabrikat på markanden av brandlarmssystem. Esser, Kentec, Notifire, Mircom och Hochiki m.fl. Som oberoende leverantör utgår vi alltid från kundens behov och väljer det som bäst löser det specifika behovet. Kontakta oss så berättar vi mer!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift