Sprinklersystem

sprinklersystemUtvecklingen av det första sprinklersystemet går tillbaka till mitten av förra seklet. Tekniken härrörde från den amerikanska textilindustrin, som ofta drabbades av förödande bränder på grund av den mycket brandfarliga bomullen.

Genom installation av ett öppet rörnät som manuellt kunde tryckas med vatten i händelse av brand kunde liv och maskiner skyddas effektivt för första gången. Under åren har ett stort antal sprinklersystem utvecklats och framgångsrikt implementerats på många olika områden.

Det engelska och tyska ordet ”sprinkler” stod och står fortfarande för en funktionell enhet bestående av ett munstycke, en förslutning och en värmeberoende frigöringsmekanism. Numera har sprinklersystem naturligtvis blivit mer komplexa och effektiva.

RackTech har arbetat mycket inom sprinklerteknik. Med kompetens och engagerade medarbetare i kombination med flexibilitet kan i alltid hitta rätt lösning. Vi beaktar alla standardbestämmelser, t.ex. VdS, TRVB, FM eller NFPA.

Grundprincipen för ett sprinklersystem

 • Rörnät försedda med stängda munstycken.
  .
 • Munstycken öppnas separat vid uppvärmning med brand eller varmluftgaser.
  .
 • Släckvatten sprutas selektivt på eldkällan.
  .
 • Vatten sprutas också på det omgivande området och förhindrar därför att elden sprider sig.
  .
 • Endast ett visst antal sprinklers öppnas – källan till elden tas under kontroll och släcks ofta
  .
 • Vattenkylningseffekten – extraktion av stora mängder värme – som omvandlas till ånga.

Sprinkler systemtyper

Vått system

För våta system fylls hela rörledningsnätet upp till sprinklerna med vatten. När sprinklersystemet är aktiverat, strömmar släckvattnet över en ventil mot de öppna sprinklerna och vidare mot eldkällan. Vått system ska endast användas på platser som inte utsätts för frysning eller överhettning (+95 ° C) av släckvattnet i rörnätet.

Torrt system

Torrsystem är bara fyllda med vatten upp till torrlarmsventilen. Sprinklerrörsnätet för denna systemtyp fylls med tryckluft. Om en sprinkler öppnas i händelse av brand, släpper tryckluften först och den torra larmventilen släpper sedan släckvattnet till sprinklerna.

Är det ett sprinklersystem ni behöver?

Det finns många olika typer av släcksystem med hög effektivitet för olika behov. Varje typ av lösning har sina för och nackdelar beroende på miljö och vad som skall skyddas. Kontakta oss nedan så kommer vi fram till vilket system som passar bäst för just era behov.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift