Fasta släcksystem skyddar er verksamhet mot brand

Brand har i alla tider varit en av människans värsta fiender. En brand kan få förödande konsekvenser för alla typer av verksamheter. Fasta släcksystem blir därför allt vanligare i allt fler miljöer. Med det utbud av olika tekniker och släckmedel som erbjuds idag finns det en lösning för alla olika behov.

RackTech har lång erfarenhet av att projektera, installera och ge support kring fasta släcksystem inom de flesta typer av verksamheter. Kontakta oss idag så hjälper vi till att ta fram det fasta släcksystem ni är i behov av.
.

Vilken lösning skall man välja?

Det finns flera olika typer av släcksystem och en mängd olika varumärken och leverantörer. Vilket system som bäst löser ert behov beror på era förutsättningar och hur lokalen ser ut. Följande huvudvarianter finns att välja bland:

  • Sprinklersystem: Detta är den äldsta metoden av fast system för brandsläckning och används fortfarande i olika sammanhang. Fördelen är att det är en väl beprövad och relativt enkel teknik som är ofarlig för människor. Nackdelarna är effektiviteten samt en risk att vattnet förstör utrustning i den lokal som sprinklas. Mer om sprinklersystem..
  • Vattendimma: Med hjälp av speciella munstycken och högt tryck kan man få ett fast släcksystem som är mer effektivt än sprinklersystemet. Fördelen är också att mindre vatten går åt när ett larm utlöses vilket innebär en mindre risk vattenskador. Mer om vattendimma..
  • Gassläckningssystem: System där branden släcks med hjälp av gas. Exempel på bra alternativ är Argonite och Novec. Fördelarna är att det är effektivt och i många fall inte skadar utrustning och inventarier, nackdelen är att det i olika grader kan vara hälsofarligt för människan. Mer om gassläckningssystem..
  • Skumsläckningssystem: Vatten, skummedel och luft blandas till ett släckskum som gör att branden släcks snabbt och effektivt. Denna typ av lösningar används när andra system inte fungerar på grund av höga krav och/eller speciellt brandfarliga ämnen. Mer om skumsläckningssystem.

Vilket av dessa system ni behöver i era lokaler beror på era förutsättningar. Läs mer om våra konsulttjänster eller kontakta oss så hjälper vi er att ta fram ett förslag på rätt lösning.

Anpassning fasta brandsystem

Viktigt med flexibilitet

En fast släckanläggning skall dimensioneras utifrån dagens behov men skall vara flexibel och kunna anpassas till morgondagens krav. Det kan gälla expansion, myndighetskrav eller en förändrad produktion i den lokal som skall skyddas.

Ett fast släcksystem kräver mycket litet underhåll. Rätt dimensionerat kan man alltid lita på att man är skyddad från brand och alla de följder som en brand kan ge. I varje släckanläggning ingår även en effektiv lösning för detektering av brand. En tidig upptäck av branden är mycket viktigt för att i tid kunna vidta åtgärder och förhindra öppna flammor och spridning.

Skräddarsydda lösningar från en oberoende leverantör

RackTech har mångårig erfarenhet från installationer av olika typer av fasta släcksystem. Vi är leverantörsoberoende och utgår alltid från att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för varje kund. Läs mer om Argonite samt om Novec och kontakta oss nedan så återkommer vi för mer information.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift