Skumsläckningssystem

skumsläcksystem

Tekniken i skumsläckningssystem är mycket komplex och kan inte sammanfattas enkelt. Som vid all annan släckteknik bestämmer applikationen eller brandbelastningen också den givna lösningen för skumsläckningssystemet. Ett brett spektrum av riktlinjer måste beaktas för utformningen och tekniken kring sådana system.

Släckskum är i huvudsak en blandning av vatten, skummedel och luft. Blandningsförhållandet mellan dessa tre substanser anpassas beroende på applikationen.

Släckningseffekten kommer från det värmebeständiga skummet som bildar en ”filt” över de brandfarliga materialen. Detta skapar en kylnings-, separations- och/eller undertryckande effekt beroende på skumtypen. Skummet isolerar flammorna från syretillförseln och undertrycker utvecklingen av giftiga rökgaser. Den kemiska reaktionen för förbränning stannar och elden släcks.

Användningsområden

I allmänhet kan skum användas överallt där vatten i sig inte skulle ha den önskade släckeffekten eller användningen av gassläckningssystem eller vattendimsystem inte skulle vara effektiv. Det största användningsområdet är för brännbara och mycket brandfarliga vätskor. Skum är en bra lösning om det finns en särskilt hög risk för en återtändning och det brinnande materialet därför måste separeras från syre under en lång tid.

Det är också viktigt att notera att om man försöker släcka brinnande olja eller fettbränder med vatten, kan det leda till explosion.

Användningsområden för skumsläckningssystem inkluderar till exempel:

 • Kemisk industri
 • Raffinaderier
 • Kraftverk
 • Avfallsförbränningsanläggningar
 • Logistikhallar med hög andel plast
 • Luftfartygsunderhållssalar
 • Landningsplattor för helikopter
 • Offshore-plattformar och fartyg
 • Däcklager
 • Pipeline pumpstationer
 • Mineraloljetankar inklusive insamlingsbehållare
 • Transportstationer för mineraloljor och mycket mer

Att välja rätt släcksystem

Det är mycket viktigt att man väljer det släcksystem som bäst löser släckningen utifrån de förutsättningar som finns och med hänsyn till de krav som ställs från t.ex. myndigheter. Kontakta oss nedan så inleder vi en förutsättningslös diskussion om vad som behövs.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift