Högtrycksvattendimma

hifogVattendimsystem är en ny teknik för automatiska släckningssystem. I motsats till konventionella sprinklersystem använder detta system släckningseffekten av mycket små droppar av vatten (vattendimma).

Vattendimman består av extremt små droppar vatten. Diametern hos en droppe av vattendimma är ca 50 mikrometer. Under högt tryck (> 35 bar) komprimeras släckvatten genom ett rostfritt stålrör till släckningsmunstyckena. Vattendimma produceras genom munstyckenas speciella konstruktion. Det nödvändiga trycket genereras genom högtryckspumpar eller alternativt genom trycksatta gasflaskor (kväve).

Kombinationen av en optimal droppstorlek och en dispersion av dropparna under högt tryck, säkerställer en djup penetration av vattendimman i eldkällan och snabb avkylning av rökgaserna. Dessutom rengörs rökgaserna från luften och det gör att släckpersonal snabbt kan gå in i släckningsområdet.

Jämförelse av Droppstorlekar

Droppstorlek (i μm) Reaktionsyta Antal droppar
Sprinklers >1000 1 1
Lågtryck vattendimma 300 10 40
Högtryck vattendimma 50 400 8000

Tabellen som presenteras ovan jämför högtrycksvattendimma med den typiska lågtrycksvattendimtekniken och konventionell sprinklerteknik.

Släckningseffekten:

– Kylning

– Absorption (värmeledning)

– Inertisering (lokal syreförskjutning)

Fördelen med dimsystem i jämförelse med sprinklersystem är den låga vattenförbrukningen, det vill säga en lägre vattenförsörjning är nödvändig i jämförelse med ett sprinklersystem. Aktiveringen av detta system orsakar därför betydligt mindre vattenskada.

Denna teknik är därför ett mycket intressant alternativ till konventionell sprinklerteknik, särskilt för brandskydd av hotellbyggnader, kontorsbyggnader och fartyg samt arkiv och sjukhus.

De låga vattenkraven innebär att betydligt tunnare rörledningar kan användas i jämförelse med sprinklersystem. Det innebär därför att installationen kan utföras på platser där installationen av tjocka och fula stålrör tidigare hade varit otänkbar. Detta är särskilt relevant för historiska byggnader.

Användningsområden

Användningsområden för släckningssystem för vattendimma innefattar till exempel:

 • Hotell, sjukhus
 • Arkiv
 • Lager
 • Gasturbiner och generatorer i kraftverk
 • Bilindustrin
 • Vindturbiner
 • Produktionsmaskiner
 • Motorrum och rum för passagerare på fartyg
 • Kabelkanaler
 • Tunnelsystem
 • Olje- och gasapplikationer
 • Marina/offshore-system

Är vattendimma bästa lösningen för er?

Det finns många olika typer av fasta släcksystem och vilken lösning som är den bästa i just era lokaler beror bland annat på lokalernas förutsättningar, lagstiftning, krav på effektivitet och totalekonomi. Kontakta oss nedan så berättar vi mer.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift